Information omkring begravelseshjælp

Begravelseshjælpen er en støtteordning til de pårørende i forbindelse med et dødsfald

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af: afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. 

Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, uden beskatning. 

Begravelseshjælp er et økonomisk bidrag til kiste, urne eller bedemand etc. 

Begravelseshjælp udbetales af udbetaling Danmark

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.650,- (2021) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af afdødes formue

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 38.950,-. Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 50.600,-, bortfalder begravelseshjælpen helt.

Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.550,-. Er afdødes formue over 31.200,-, bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår f.eks.:

·       Indestående i banken

·       Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier

·       Kontanter

·       Ejendomsværdi

·       Værdi af andele i andelsboligforeninger

·       Anparter og investeringsbeviser

·       Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050,- i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen 9.750 kr. (2021) Dette gælder også børn, som er dødfødte.