Disse valg påvirker din pris

BAGGRUNDSINFORMATION OM PRISER

Når du skal vælge en begravelse eller bisættelse, vil der være mange ting, du skal tage stilling til.

 

Afgørende for prisen er de valg, du træffer. Du kan f.eks. vælge den billige variant som er en enkel kiste i ubehandlet træ eller den dyre variant i massivt træ.

 

Det samme gør sig gældende, når du skal vælge blomster. Her kan du få en lille enkel kistedekoration eller vælge en dekoration, der dækker hele kisten.

Valget af kirkegård og placering kan har stor indflydelse på prisen. Den billige løsning er fællesgrav på en prisvenlig kirkegård og den dyre er de store gravsteder med plads til monomenter. Prisen varierer i øvrigt også meget imellem de forskellige kommuner og kirkegårde.

 

Derudover vil antallet af kørsler, vi som bedemand skal foretage, have indflydelse på prisen, f.eks. hvis der skal være kirkelig ceremoni tilkommer der ekstra kørsel.

 

De specifikke tilvalg og priser kan findes på siden: Begravelse og bisættelse

Begravelseshjælpen er en støtteordning

Begravelseshjælp

Begravelseshjælpen er en støtteordning til de pårørende i forbindelse med et dødsfald. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af: afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, uden beskatning. Begravelseshjælp er et økonomisk bidrag til kiste, urne eller bedemand etc. Begravelseshjælp udbetales af udbetaling Danmark. Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.800,- (2022) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af afdødes formue

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 38.950,-. Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 50.600,- bortfalder begravelseshjælpen helt.
Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.550,-. Er afdødes formue over 31.200,- bortfalder begravelseshjælpen helt.

 

I formuen indgår f.eks.:

· Indestående i banken

· Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier

· Kontanter

· Ejendomsværdi

· Værdi af andele i andelsboligforeninger

· Anparter og investeringsbeviser

· Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

 

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050,- i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue. Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen 9.750 kr. (2021) Dette gælder også børn, som er dødfødte.

Du kan altid ringe til os og tage en helt uforpligtende snak.

I sten skal minder hugges

Stenhugger

Heaven.nu samarbejder med stenhugger “Danske Stenhuggerier” som har landets absolut bedste service til overkommelige priser.

 

Klik her for at besøge Danske Stenhuggerier.

 

Pårørende sætter gravsten til minde om afdøde. Gravstedet bliver det fysiske sted, vi går hen for at mindes. Vi har brug for dette faste holdepunkt og de ritualer vi udfører, ved at besøge graven, for at kunne arbejde med vores smerte og tab og lære at leve videre, uden et familiemedlem eller en kær ven.

Når vi mindes bliver tabet langsomt lettere at forholde sig til og afdøde får en ny plads i vores liv. Stenhuggeren vejleder gerne om de mange muligheder for sten, inskription, dekoration og symboler.

 

Nedenfor kan du se et lille inspirationsgalleri indenfor flere kategorier. Det rigtige udvalg ser du, når du besøger en af vore mange forretninger.

Håndteringen af en askespredning

Askespredning

Vi kan være behjælpelig med håndteringen af en askespredning.

Du skal være dog være opmærksom på nedenstående i forbindelse med en askespredning:

 

  • Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.

 

  • På borger.dk kan du finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for.

 

  • Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Husk datering og underskrift.
  •  Kravet om, at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes over åbent hav, kan fraviges, hvis der ikke er tvivl om, at det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

 

  • Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urnen med aske i havet.

 

  • De tilladelser, som Kirkeministeriet har givet frem til udgangen af 2008, vil fortsat være gældende. Hvis du allerede har fået en tilladelse fra Kirkeministeriet til, at din aske til sin tid kan spredes over åbent hav, så gælder denne tilladelse stadig, og du skal ikke foretage dig yderligere.

Vores mest efterspurgte spørgsmål og svar

FAQ / Spørgsmål & svar

Kan jeg tale med jer inden jeg bestiller en begravelse?

Ja. Du kan altid kontakte Heaven.nu og få en snak om det forløb, du står overfor. Du får i denne forbindelse et uforpligtende tilbud på de samlede udgifter, samt overblik over hvilke tilskud du kan forvente. Vi har døgnservice alle ugens dage. Du kan ringe til os på tlf.: 30 20 10 11

Er der andre udgifter end til bedemanden?

Ja, udover udgifter til bedemandens services, er der udgifter til for eksempelvis kremering og gravsted. Disse priser varierer fra kommune til kommune. Vi oplyser altid disse priser i prisoverslaget.

Kan jeg få støtte til udgifterne i forbindelse med begravelsen?

Der findes forskellige tilskudsordninger i forbindelse med en begravelse. Den bedst kendte er “begravelseshjælp”, som udbetales af Udbetaling Danmark. Herudover kan der være en række andre tilskudsordninger f.eks. igennem afdødes forsikring. Vi hjælper dig naturligvis med at søge disse ordninger.

Er der forskellige priser afhængig af om afdøde var medlem af Folkekirken eller ej?

Udgifterne er de samme, uanset om afdøde var medlem af Folkekirken eller ej. Kommunale ydelser, som for eksempel kremering og leje af kapel er ligeledes ens. Kommunale kirkegårde skelner ikke på medlem/ikke-medlem. Kirkegårde, der er drevet af en lokal kirke, kan have højere takster for et gravsted, hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken.

Er det dyrere at købe blomster igennem Heaven.nu?

Vi har gode aftaler med en række florister. Vi er ikke et fordyrende led, når du vælger at købe blomster igennem os.

Er Heaven.nu dyrere end andre bedemænd?

Nej, vi har muligheder fra de helt enkle til de mere omkostningsfulde begravelser. Vi hjælper dig altid med lave begravelsen inden for den økonomiske ramme, der passer dig.

Kan begravelsen blive dyrere end først antaget?

Nej, ikke når du vælger Heaven.nu. Vi giver dig altid et skriftligt prisoverslag, når vi ved hvilken begravelse vi skal arrangere for dig. Hvis du ændrer mening undervejs i forløbet, orienterer vi dig altid om eventuelle prisændringer i forhold til dine valg.

Er Heaven.nu et trygt valg?

Vi bestræber os altid på at hjælpe dig bedst muligt i forhold til dine behov ved begravelsen. Alle familier har forskellige behov. Vi gør alt hvad vi kan for at imødekomme jer – uanset din omkostningsramme. Vi samler trådene for dig i forløbet og sørger for alle praktiske opgaver og planlægning, således, at du kan fokusere på netop det, der er vigtigt for dig.

Kan jeg selv løse nogle af opgaverne omkring begravelsen?

Ja, du kan selv udføre mange af opgaverne. Vi giver dig gerne råd om hvordan du skal gribe det an.

Skal jeg indrykke en annonce i avisen?

Du vælger selv, om der skal indrykkes en annonce i avis eller ugeblad. Vi hjælper dig gerne med at indrykke en dødsannonce. Denne service fremgår i øvrigt i hovedparten af vores “Færdige løsninger”.

Hvornår skal jeg betale regningen?

Normalt sender vi dig faktura indenfor en uge efter begravelsen. Herefter har du 8 dage til at betale.

Kan jeg få henstand på betaling af fakturaen?

Som udgangspunkt skal fakturaen betales inden for 8 dage efter modtagelse. Du kan også træffe en aftale om betalingshenstand. Vi hjælper dig naturligvis med at ansøge begravelseshjælpen i denne forbindelse.

Hvad er jeres rente ved henstand af betaling eller afdragsaftale?

Vi har et henstandsgebyr på 699,- hvis fakturaen først betales efter dødsboet er opgjort. Vi har desværre ingen afdragsordning.

Kan begravelses regningen betales fra afdødes konto?

Mange banker i Danmark tilbyder at betale begravelsesfakturaen inden dødsboet er opgjort. Det betyder, at du kan sende fakturaen til afdødes bank og bede dem betale inden for fristen. Dette forudsætter, at der er dækning for fakturaen på afdødes konto. På denne måde skal du ikke selv lægge ud begravelsesudgifterne.

Dette site benytter cookies. Ved at trykke fortsæt accepterer du samtidigt vores brug af cookies.